تبلیغات
محــــکم بــــــاش.بـــــــایســـت... مگذار لحظــه هایِـــ دلتنگـی تـــــو را از یــــادِ دنیا که هیـــــچ... از یــــــادِ خـودتــــ هـم ببـــرنـــد. - لـعنت بــه ایــن روزهـا !

محــــکم بــــــاش.بـــــــایســـت... مگذار لحظــه هایِـــ دلتنگـی تـــــو را از یــــادِ دنیا که هیـــــچ... از یــــــادِ خـودتــــ هـم ببـــرنـــد.

لـعنت بــه ایــن روزهـا !
لـعنت بــه ایــن روزهـا !
ایــن روزهــا کـه اسـم دارنـد ، شـماره دارنـد ، تـعطیــلی دارنـد
هــفـته و مــاه و ســال دارنــد
امــا افـســوس کــه روح نــدارنـد …[ چهارشنبه 14 خرداد 1393 ] [ 12:05 ب.ظ ] [ marzie f ] [ نظرات() ]